Faste teams og hjemmetræning i stærkt parløb

dato

I Ringsted Kommune giver kombinationen af faste teams og DigiRehabs hjemmetræning værdifuld synergi. Fleksibel organisering og tydelig prioritering har været nøglen til succes.

Det første faste team i Ringsted Kommune så dagens lys i maj 2021 som et forsøg. En succes og halvandet år senere startede udrulning i hele hjemmeplejen. Camilla Hove Lund, leder af hjemmepleje og sygepleje i Ringsted Kommune fortæller:

”Det var meningen, at udrulningen skulle have være gradvis, men alle ville gerne i gang med det samme. Det var positivt, så sådan blev det.”

Udover opgaven med det første selvstyrende team også ansvaret for at implementere DigiRehab til hjemmetræning.

”Jeg havde gode erfaringer med DigiRehab fra mit tidligere job, og beslutningen om DigiRehab var allerede taget i Ringsted. Vi ønskede at supplere og række udover 83a forløbene – og have noget mere på hylderne” siger Camilla, som også beskriver resultaterne som gode.

Vikarforbruget halveret
At forandringerne i Ringsted Kommune har været en succes, ses blandt andet i, at det eksterne vikarforbrug er halveret. Medarbejderne i de faste teams tager meget mere ansvar, og det er blevet nemmere at fordele opgaver fx ved sygdom. DigiRehab træningen har desuden frigjort ressourcer, fordi borgerne er mere selvhjulpne. Om synergien mellem de faste teams og DigiRehab, siger Camilla:

”Der er et større helhedsfokus. Det er nemmere at melde borgere ind til DigiRehab træning, og der er flere lejligheder til at sparre med kollegaer. Ligesom det er blevet nemmere at følge op. Det er mit indtryk, at det styrker udbyttet af træningen”.

Selvstyrende teams
De faste teams er selvstyrende og prioriterer, at borgeren møder så få personer som muligt. I Ringsted Kommune har hvert team ansvaret for DigiRehab træningen, som udføres af medarbejdere, der i forvejen kommer i borgerens hjem. 

Teamet beslutter selv, hvordan de vil organisere DigiRehab træningen, og alle har et medansvar for, at de borgere, som kan modtage træning, får tilbudt et DigiRehab forløb.

Fleksibel organisering
Frontløbere – DigiRehab eksperter med et særligt ansvar for at facilitere DigiRehab indsatsen – har været afgørende for succes. Trænerne kan kontakte frontløberne, hvis der noget, de er i tvivl om. De selvstyrende teams bestemmer selv, om de vil have deres egen frontløber, eller om de vil dele på tværs af Daggruppen. Det afhænger blandt andet af demografien.

Camilla fremhæver, at den fleksible organisering går hånd i hånd med en tydelig prioritering. DigiRehab træning er en “SKAL” opgave. Derfor bliver træning ikke aflyst, selvom der er travlt. DigiRehab er forankret så dybt i de daglige opgaver og arbejdsgange, at det er blevet en naturlig del af kulturen. Hun uddyber:

”DigiRehab er en integreret del af arbejdet, og det er vigtigt ikke at bruge forandringer som undskyldning for ikke at lave træning. Man aflyser jo heller ikke mad og bad, selvom der er travlt.”

Faste teams kan meget, men ikke alt
I debatten om ældreloven er der et stort fokus på faste teams. Camilla siger:

”Vi kommer til at se faste teams over det hele. De kan også meget, men ikke alt. Det er vigtigt at have fokus på andre greb også, fx træning og velfærdsteknologi.”

I sammenhæng med faste teams og DigiRehab træning har det været vigtigt at tale træning ind som en del af den samlede ydelse. Der kan være udsving, men fokus skal være på at komme tilbage på sporet.

”Det er en hjælp, at medarbejderne går helt vildt meget op i at dele succeshistorierne med træningen. Det spreder god energi, kompetenceudvikling og jobtilfredshed. Det er super værdifuldt, men svært at sætte kroner og øre på” siger Camilla.

I den nye ældrelov lægges der op til en bredere opfattelse af rehabilitering. Det har man allerede øje for i Ringsted, hvor man udover DigiRehab til borgere, der modtager pleje, tilbyder DigiPrehab til borgere, som modtager praktisk hjælp.

”Jeg så gerne, at den forebyggende indsats med at vedligeholde funktionsevnen startede endnu tidligere, fx ved de forebyggende hjemmebesøg. Det vil mindske ressourcepresset på ældreområdet og give borgerne en bedre livskvalitet, slutter Camilla.

Kilde: DigiRehab