Nyheder fra Karlslunde

1 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Karlslunde og omegn

Job tilbydes:
Afdelingsleder Else Hus
Bliv afdelingsleder på Else Hus – hvor vi har fokus på udvikling og arbejdsfællesskaber Else Hus søger en afdelingsleder til en af vores bo-enheder med tiltrædelse pr. 1. juni 2023. Din rolle Som afdelingsleder vil du få ansvar for den daglige ledelse af bo-enheden. Som en del af Else Hus bliver du en vigtig medspiller i lederteamet. Vi fokuserer på faglig udvikling for medarbejderne i et tæt, dialogisk samarbejde med medarbejdere, ledere og naturligvis vores borgere og deres pårørende. Alle pædagogiske medarbejdere og ledere har gennemgået KRAP-uddannelse, hvilket du også forventes at gennemgå, da KRAP er vores fælles faglige fundament, som du skal kunne se dig selv i. Du vil ligeledes komme til at indgå i et udviklingsforløb, hvor vi sammen med De-Tre i 2023 sætter fokus på arbejdsfællesskaber med en fælles forståelse af vores kerneopgave. Du kan læse mere om De-Tre på https://www.de-tre.dk, hvor du også kan se videoer, som fortæller om tankerne bag deres filosofi. Du skal derfor ville engagere dig og bruge dig selv som vigtigt redskab i den udviklingsproces, der er sat i gang. Hvem er vi? Else Hus ligger i Karlslunde og er et regionalt bo- og dagtilbud for voksne, som alle har behov for hjælp og støtte til alle funktioner samt en genkendelig og forudsigelig hverdag, som er tilrettelagt ud fra den enkeltes ressourcer og behov. På Else Hus bor der 18 beboere (mellem 18 og 50 år) med gennemgribende autismespektrumforstyrrelser og psykisk udviklingshæmning. Beboerne bor i 3 bo-enheder med 6 beboere og 10-13 medarbejdere i hver. Hertil et dagtilbud for alle 18 beboere med 13 medarbejdere. Else Hus har endvidere to særforanstaltninger i Lejre. Alle enheder har hver sin afdelingsleder. Vores kerneopgave er ”At skabe omsorg, trivsel og udvikling for at højne beboernes livskvalitet og mestring af eget liv”. Hvem er du? Du kan lede med fokus på den enkelte medarbejders - og gruppens behov for udvikling og forandring. Du arbejder med tillidsbaseret ledelse, er nærværende, empatisk og synlig i din ledelsestilgang med henblik på at udvikle din gruppe. Du har relevant pædagogisk uddannelse gerne erfaring med målgruppen og suppleret med ledelseserfaring og eventuelt lederuddannelse. Du kan skabe kobling mellem teori og praksis således, at vores pædagogiske praksis har sit udspring i relevant dokumenteret teori og praksiserfaring med målgruppen. Du er struktureret og målrettet i din tilgang – både i forhold til ledelse, drift og dit pædagogiske arbejde. Du skal kunne trives og inspireres i en kompleks hverdag, hvor opgaverne er varierende og kræver vekslen mellem forskellige ledelseskompetencer og pædagogiske opgaver. Du er en teamplayer, der sætter pris på sparring og samarbejde. Du bliver leder af en mindre enhed men det forventes også, at du er i stand til at bringe dine kompetencer i spil i hele organisationen og påtage dig opgaver på tværs bl.a. ved kollegaer fravær. Du ser pårørendesamarbejde som betydningsfuldt for beboernes samlede liv og trivsel. Vil du vide mere? Så skal du bare kontakte forstander Jette Kofoed på tlf.: 51 19 27 18 eller email: jeik@regionsjaelland.dk. Der vil også være mulighed for at aftale besøg eller kort rundvisning. Ansøgningsfrist: 19. april 2023 Samtaler afholdes d. 25. april 2023om Else Hus Else Hus er et regionalt dag- og botilbud for voksne mennesker med udviklingshæmning og autisme. Fælles for beboerne på Else Hus er, at de har behov for hjælp og støtte til alle funktioner, samt en genkendelig og forudsigelig hverdag som er tilrettelagt ud fra den enkeltes ressourcer og behov. Else Hus ligger i Karlslunde og rummer tre selvstændige bo-enheder med plads til 6 beboere i hvert hus, vores dagtilbud, som benyttes af alle vores beboere, samt to særforanstaltninger beliggende i Lejre.
Region Sjælland
Indrykket 30. marts på JobNet
Job tilbydes:
Børnehaveklasse assistent 34 timer/uge
Strandskolen er en tresporet skole med ca. 600 elever, hvor indskolingen og SFO udgør ca. 280 børn. Skolen er opdelt i to afdelinger, indskoling og udskoling. Vi har et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger og vægter teamsamarbejdet højt. Skolen kendetegnes ved høj faglighed, gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder og en høj grad af trivsel blandt de ansatte. På Strandskolen møder du engagerede og dygtige medarbejdere, som arbejder for at skabe gode faglige resultater og høj trivsel hos børnene. Derudover er skolen kendetegnet ved en engageret forældregruppe og skolebestyrelse, der gerne vil inddrages. Vi lægger vægt på, at ansøger er dialogorienteret og handlekraftig og samarbejder tæt med sine kollegaer. Kan bringe teoretisk og praktisk ballast i spil til gavn for elevernes faglige/personlige læring og trivsel og kan viden dele med kollegaerne. For en del af stillingen, vil der i en kortere periode være opgaver i skolens SFO som skal løses og for at lykkes i jobbet er det helt afgørende, at du har mod på at løse opgaver i både skole og SFO - selvstændigt og i samarbejde med andre. Det betyder blandt andet, at du: Har erfaring med arbejde som pædagogmedhjælper Er fagligt velfunderet, gerne med bred erfaring fra lignende stillinger Er robust og tydelig i din kommunikation samt villig til at udfordre og lade dig udfordre Har et godt overblik, er omsorgsfuld og medskaber af begejstring, tryghed og motivation Er igangsætter inden for børnehaveklassens kompetence mål for elevernes læring og trivsel Deltager aktivt og selvstændigt i tæt samarbejde med både lærer og pædagoger og alene. Loyal og konstruktiv, arbejdende efter skolens målsætninger og indsatsområder. Positivt og konstruktivt vil arbejde under de nye vilkår, skolereformen har medført. Kan tage lederskab i et klasserum. Kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb. Kan indgå i et tæt samarbejde med forældre og sikre dialog om børns trivsel og udvikling - også når det er svært. Vi tilbyder: Job i en ambitiøs kommune med mange tiltag inden for udvikling på børne- og ungeområdet En skole med et dynamisk og udviklingsorienteret personale. Spændende pædagogiske/undervisningsmæssige udfordringer og udvikling. Et miljø, hvor såvel faglighed som humor er i højsædet En skole i udvikling, hvor der samarbejdes på tværs af faggrænser Høj grad af indflydelse på skolens samlede udvikling og egne opgaver Ressourcestærke og engagerede forældre, der stiller krav til vores faglighed Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Indskolingsleder Thomas Møller Jensen 51677520. Du kan finde mere information om Strandskolen på www.strandskolen-greve.dk Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Forud for ansættelse indhentes børneattest og straffeattest. Ansættelsessamtaler sker løbende Ansøgningsfrist: 10.04.2023
Strandskolen
Indrykket 27. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk